Aanmelden

Stap 1

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding op zorgboerderij “de Bloemheuvel” hebt u een indicatie nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente. De consulent van de Wmo zal een afspraak met u maken voor de intake om een indicatie te kunnen vaststellen voor dagbesteding en voor vervoer op medische indicatie. Wij bieden de zorg aan op basis van zorg in natura, in de vorm van een persoons -gebonden budget en op basis van een WLZ indicatie. Wilt u informatie over het aanvragen van een indicatie, neem dan contact op met het WMO-loket in uw woonplaats. Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag.

Stap 2

Vervolgens kunt u contact opnemen met de zorgboerderij voor een intakegesprek. We gaan dan samen met u doornemen of én wanneer er kan worden overgegaan tot deelname voor één of meerdere dagen per week.