Doelgroep

De doelgroep bestaat uit:

  • Mensen met dementie
  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Mensen met een licht psychiatrisch ziektebeeld
  • Mensen die in een sociaal isolement verkeren
  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • 55+