Over de Zorgboerderij

Omdat het overheidsbeleid erop gericht is om kwetsbare ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen is het van belang om zolang mogelijk deel te nemen aan de samenleving waardoor men zich nuttig voelt. Ouderen worden  in de boerderijomgeving uitgenodigd om actief en in beweging te zijn.

Deelnemers ervaren de activiteiten als zinvol, zij blijven zich betrokken voelen bij de samenleving.

Op de zorgboerderij is iedere oudere vanaf 55 jaar welkom.

Van maandag tot en met vrijdag zijn deelnemers welkom op zorgboerderij ‘De Bloemheuvel’. Wij kunnen voor u het vervoer verzorgen.

Voor het organiseren van de dagbesteding en het verzorgen en begeleiden van de deelnemers is er verpleegkundige hulp aanwezig. Tevens zijn er een aantal vrijwilligers.

Voor iedere deelnemer wordt een zorgplan opgesteld. De begeleiding is gericht op de individuele behoefte en eigen identiteit. De meerwaarde van de kleinschalige opzet van de zorgboerderij komt tot uiting in persoonlijke aandacht. We bieden zorg op maat. We bieden geen onvrijwillige zorg.

Zorgboerderij ‘De bloemheuvel’ werkt met deskundige en ervaren medewerkers met passie voor mens, dier en natuur.

We zijn aangesloten bij de landelijke Federatie Landbouw & Zorg. In februari 2020 hebben we het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg zorgboerderijen’ behaald.